empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   alles_over_windernergie  /   discussie

Discussie

Dankzij de windmolens kan er duurzame en milieuvriendelijke energie worden opgewekt, maar tegenstanders vinden niet dat die voordelen opwegen tegen de nadelen. 

Zo zouden turbines bijdragen aan horizonvervuiling in het landschap. Het is waar dat onregelmatig geplaatste turbines en verschillende soorten molens een onrustig beeld oproepen. De overheid heeft hier inmiddels richtlijnen voor zodat alleen nog dezelfde molens in een rechte lijn worden opgesteld. Daarnaast is het streven om minder molens te plaatsen maar met een grotere capaciteit. 

Vogelliefhebbers hebben grote moeite met het feit dat er vogels sterven door de windmolens. Toch leeft er een vertekent beeld, niet de windmolens maar tal van andere zaken zijn de grootste bedreiging voor vogels. Jaarlijks sterven er naar schatting in totaal tienduizend vogels door windmolens. In het verkeer sterven per jaar twee miljoen vogels, in de jacht nog eens anderhalf miljoen en nog eens een miljoen vogels sterven door hoogspanningskabels. De gevolgen voor vleermuizen zijn minder goed onderzocht, daar is weinig over bekend. 

Omwonenden zijn wel eens huiverig voor geluidsoverlast van de turbines. De overheid heeft om dit te voorkomen duidelijke regels opgesteld. Op dit moment produceren moderne turbines met een diameter van 80 meter en een productie van 3 megawatt tussen de 102 en de 109 decibel bronsterkte. De afstand tussen de turbine en de bebouwing moet respectievelijk 350 of 700 meter zijn. Het geluid bij de gevel van het huis is dan 40 decibel. Dit geluid is te vergelijken met een stille straat.