Temp.: 0 °C Windrichting: 0 °
Windkracht:
Molens met productie: 0
Huidige parkproductie kW
Totaal 2019: 0 MWh

Windenergie & de Agrariėr


Het opwekken van windenergie is een interessante nevenactiviteit voor agrariėrs. Zij zijn veelal gevestigd in open gebieden en beschikken over ruim voldoende grond. Een ideale combinatie om een turbine te bouwen. Daarnaast vergt een molen nauwelijks tijd en energie van de eigenaar. Het onderhoud wordt gedaan door externe bedrijven en de wind doet het werk. Zo kan windenergie een belangrijke stabiele tweede inkomstenbron vormen voor agrariėrs.

In Nederland heeft onder meer de provincie Flevoland aangegeven dat er geen alleenstaande turbines meer mogen worden gebouwd. In plaats daarvan wil de overheid alleen nog lijnopstellingen toestaan. Aangezien één ondernemer nooit een hele rij molens kan financieren, is het noodzakelijk dat agrariėrs samenwerken. Aan de Kubbeweg in Biddinghuizen hebben daarom alle twaalf bedrijven die aan de weg gevestigd zijn een even groot aandeel in het park.

Vrijdag 22 Feb 2019