empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   onze_molens  /   de_rotor_is_de_motor

De rotor is de motor

De elektriciteitsproductie van een windturbine wordt in hoofdzaak bepaald door de jaargemiddelde windsnelheid op ashoogte en het door de rotor bestreken oppervlak (rotordiameter). Dat blijkt uit de volgende eenvoudige formule voor de jaarproductie: 

Ejr C * V tot de derde * A 

Ejr is de gemiddelde jaarproductie in kWh (kiloWatturen).
C (opbrengstfactor of Beurskensfactor) is een maat voor het totale rendement van de turbine. De waarde van C is lager naarmate de gemiddelde windsnelheid hoger is en hangt verder af van de kwaliteit van de windturbine. In Nederland varieert ze van circa 2,8 aan de kust tot 4,0 in het binnenland. Voor een gemiddelde windlocatie in Nederland en een goede turbine kan 3,7 worden ingevuld.
V tot de derde is de jaargemiddelde windsnelheid in meters per seconde op ashoogte tot de derde macht. Deze varieert in Nederland van maximaal ca. 8,5 m/s op 60 meter hoogte aan de kust tot 3 m/s op 30 meter hoogte in het binnenland.
A is het rotoroppervlak in vierkante meters (dus PI * de halve rotordiameter in het kwadraat).

De formule betekent dus dat bij een dubbel zo grote rotordiameter vier maal zo veel energie wordt geproduceerd. De wind is nog belangrijker want bij een dubbel zo hoge windsnelheid wordt de productie bijna acht maal zo hoog (bijna, want C wordt wel wat lager bij een hogere windsnelheid).