Temp.: 0 °C Windrichting: 0 °
Windkracht:
Molens met productie: 0
Huidige parkproductie kW
Totaal 2019: 0 MWh

Landelijk - Vijfde nota


In de Vijfde Nota heeft het ministerie van VROM in 2001 het ruimtelijk beleid in Nederland omschreven. Uitgangspunt daarbij is hoe wonen, werken, recreëren, natuur, water en landbouw het best kunnen worden verdeeld over ons land.

Sinds deze nota in 2001 werd aangenomen mogen er alleen nog windmolens in 'gebundelde plaatsing' worden gebouwd. Ondanks dat de ondernemers van Windpark Kubbeweg in 1993 met hun plannen begonnen, zagen zij deze ontwikkeling al aankomen. Ze kozen daarom voor een 'gebundelde plaatsing' van 17 identieke molens in twee rijen. 

In de vijfde Nota stimuleert de landelijke overheid de ontwikkeling van windenergie. Men streeft ernaar dat in 2020  7.500 Megawatt door windturbines wordt opgewekt. Hiervoor zal 1.500 MW in 2010 op het vaste land worden opgewekt en tenminste 6.000 MW in 2020 in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Vrijdag 22 Feb 2019