empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   overheid__en__een_windpark  /   blow

Provinciaal - BLOW

In 2001 is de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) ondertekend door het Rijk, de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze overeenkomst moet er voor zorgen dat Nederland de gemaakte afspraken in het Verdrag van Kyoto op het gebied van windenergie op tijd waar maakt. 

Uit evaluatie bleek dat één van de redenen voor het niet bereiken van doelstellingen een gebrek aan lokaal draagvlak was. Met name door het betrekken van de VNG hoopt men dit draagvlak op termijn te vergroten. 

Provincies hebben een grote rol in de uitvoering van BLOW. Zij moeten de ruimtelijke randvoorwaarden creëren en hun omgevingsbeleid of streekplan aanpassen. In alle gevallen staat samenwerking tussen gemeenten en provincie voorop.