empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   overheid__en__een_windpark  /   provinciaal

Provinciaal

Bij het bouwen van een windpark krijgt men veelvuldig te maken met de provincie. Die is verantwoordelijk voor de inrichting van het grondgebied. 

Bij de inrichting maken provincies gebruik van streek- en omgevingplannen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om structuurplannen te maken en om een eventuele nieuwe bestemming in het gebied aan te toetsen. 

De Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW), zorgt ervoor dat het windenergiebeleid van het Rijk, de provincies en gemeenten zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd.