empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   overheid__en__een_windpark  /   vijfde_nota

Landelijk - Vijfde nota

In de Vijfde Nota heeft het ministerie van VROM in 2001 het ruimtelijk beleid in Nederland omschreven. Uitgangspunt daarbij is hoe wonen, werken, recreëren, natuur, water en landbouw het best kunnen worden verdeeld over ons land. 

Sinds deze nota in 2001 werd aangenomen mogen er alleen nog windmolens in 'gebundelde plaatsing' worden gebouwd. Ondanks dat de ondernemers van Windpark Kubbeweg in 1993 met hun plannen begonnen, zagen zij deze ontwikkeling al aankomen. Ze kozen daarom voor een 'gebundelde plaatsing' van 17 identieke molens in twee rijen.  

In de vijfde Nota stimuleert de landelijke overheid de ontwikkeling van windenergie. Men streeft ernaar dat in 2020  7.500 Megawatt door windturbines wordt opgewekt. Hiervoor zal 1.500 MW in 2010 op het vaste land worden opgewekt en tenminste 6.000 MW in 2020 in het Nederlandse deel van de Noordzee.