empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   overheid_en_een_windpark  /   streek_en_omgevingsplan

Provinciaal - Streek- en omgevingsplan

Een streekplan is een richtlijn om landelijk, provinciaal en lokaal beleid op elkaar af te stemmen. Het plan wordt onder meer gebruikt om structuurplannen te maken en als toetsingskader bij het vaststellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. 

Een aantal provincies heeft het streekplan vervangen door een omgevingsplan. Dit is een integraal plan voor het omgevingsbeleid. Het ruimtelijke streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudkundig- en verkeer-, vervoers- en grondstoffenplan zijn daar allen tezamen in opgenomen. 

Streek- en omgevingsplannen zijn juridisch niet bindend. Zo was de Kubbeweg aanvankelijk uitgesloten van een lijnopstelling, omdat de overheid vond dat er een open midden gebied moest blijven. De ondernemers van de Kubbeweg zijn op provinciaal en gemeentelijk niveau een flinke lobby gestart om de vooruitstrevendheid van hun plannen toe te lichten. Jan Wybe Schurer: 'Windmolens kun je moeilijk in het bos neerzetten, dan zie je ze niet, maar doen ze het ook niet.' De stelling 'windmolens accentueren juist het open gebied' trok de bestuurders uiteindelijk over de streep. Windpark Kubbeweg werd aangemerkt als pilotproject en als zodanig opgenomen in het omgevingsplan.