empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   overheid_en_een_windpark  /   vogel_en_habitatrichtlijn

Landelijk - Vogel- en Habitatrichtlijn

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie die aangeven welke vogel- en diersoorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten. 

Volgens de twee richtlijnen moeten in elke lidstaat speciale beschermingszones voor de dieren, vogels en de leefomgevingen worden aangewezen. In Nederland zijn in totaal 161 beschermingsgebieden. In Flevoland zijn dat alle grote wateren en randmeren en de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. De eerste gaat over gebiedsbescherming en de tweede over de bescherming van planten en dieren.