Ontwikkeling

Op 13 juli 2016 heeft Provinciale Staten het Regionaal Plan windenergie in het zuiden en oosten van de provincie Flevoland vastgesteld. Het Streekplan verdeelt Flevoland in vier ontwikkelzones windenergie. Windkoepel Groen is door zowel de provincie Flevoland als de gemeente Dronten erkend als de enige windenergieontwikkelaar in het oostelijk deel van de provincie, die een van deze vier zones is en is aangewezen als Windplan Groen.

Als project van nationaal belang wordt WPG beheerst door nationaal beleid ('Rijkscoördinatieregeling'), gecoördineerd door de Nederlandse overheid. Windplan Groen omvat de bouw van 86 nieuwe turbines en de ontmanteling van 70 oude turbines. Windpark Kubbeweg 2 BV is vertegenwoordigd in het WKG en onderdeel van de WPG-ontwikkeling, weergegeven in de figuur hieronder:
ligging-groen.png
Relatieve ligging van Windpark Kubbeweg 2 tot Windplan Groen

Koepelovereenkomst
Onder de koepelorganisatie van WKG werden 11 individuele windenergieprojecten gerealiseerd door 9 verschillende ontwikkelaars. De gecombineerde 86 nieuwe turbines hebben een totaal nominaal vermogen van ongeveer 500 MW. De voor WPK 2 relevante samenwerking tussen deze projecten en ontwikkelaars is vastgelegd in een koepelovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst. De projecten onder WKG opereerden collectief waar dit tot voordelen leidde, zoals bijvoorbeeld bij het aanbesteden van windturbineleveranciers en civiele werken.

Exclusieve onderhandelingen
Door zorgvuldige selectiecriteria en overwegingen is het project exclusieve onderhandelingen aangegaan met Vestas.  Hun scope omvat turbines, maar ook de Balance of Plant met betrekking tot de funderingen ('BoP-F').  De civiele werken zijn uitgevoerd door Van Gelder. BoP-Electrical ('BoP-E') is  ontworpen en gebouwd door ENGIE, het 100% moederbedrijf van SGF.